Optimizacija za pretraživače - SEO


Inteligentne informacije su dostupne ispod vrhova naših prstiju, sve više čineći međuljudski kontakt suvišnim, iz dana u dan. Mašine za pretragu kao što su Google, Yahoo, MSN, Yandex i drugi igraju centralnu ulogu u raspršivanju informacija do običnog čovjeka u skladu sa njegovim potrebama i preferencijama. Većina vlasnika preduzeća i onih koji tragaju za uslugama, traže posebno i po zahtjevu krojena rješenja i brze rezultate. Iza svega ovoga, vaš web sajt mora biti u najoptimiziranijem stanju iz ugla mašine za pretragu.

Marketinška strategija je uzela u potpunosti novo značenje sa evolucijom Internet ekonomije i mašina za pretragu koje diktiraju tok web saobraćaja. Brendovi se kreiraju i uništavaju zbog flash-a, i sve to zbog samo jednog pogrešnog koraka. Strategija internet marketinga predstavlja jedan od najvažnijih faktora u strateškom planiranju korporacije.

Web Center-ov tim za Internet marketing je dobro obučen po pitanju tehnika i nijansi marketinške i reklamne taktike vezanih za mašinu za pretragu – Mi identifikujemo šanse i eliminišemo slabosti kako bi vam pomogli da se utvrdite kao lider u svom domenu. Web Center pruža usluge za  rješenja marketinške pretrage bazirana na rezultatima:

Kreiranjem vidljivosti i onlajn reputacije vašeg preduzeća;
Kanalisanjem saobraćaja do vašeg sajta;
Identifikovanjem i kategorizacijom potencijalnih korisnika i partnera;
Shvatanjem korisničke psihologije i obrazaca potrošnje.

Optimizacija za internet pretraživače (SEO) predstavlja osnovu za dugoročnu Internet marketinšku strategiju. Mi doživljavamo SEO kao prirodnu evoluciju za dobro konstruisani web sajt. Dobra SEO strategija kombinuje tehnički aspekt (on-page (na-stranici) optimizaciju) i ljudski aspekt (off-page (van-stranice) optimizaciju) ili društveni aspekt na balansirani način.

U prostoru u kome caruje mašina za pretragu, postoji tanka linija između dobrog renkinga i spama. U poslednjem kvartalu smo vidjeli da je mašina za pretragu usvojila politiku nulte tolerancije prema svakoj prekomernoj aktivnosti od strane vlasnika sajtova.

Zastavica koja označava spam vas spremno čeka ukoliko vaš SEO tim nije upoznat sa SEO nijansama.

ZAHTJEV ZA SEO OPTIMIZACIJU

 

Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge, molimo iskoristite ovaj formular, a mi ćemo Vam odgovoriti u najbržem mogućem roku.

 

Anti SpamNEKOLIKO NAJVAŽNIJIH KORAKA UJEDNO I USLUGA KOJE VAM MOŽEMO PONUDITI U PROCESU SEO OPTIMIZACIJE:

SEO “onpage” obuhvata oko 40 % ukupnih aktivnosti SEO. Treba imati na umu da sami pretraživači mijenjaju svoja pravila, odnosno algoritme, kojim se uslovljava pozicioniranje veb stranica , pa je neophodno stalno praćenje aktuelnih promjena što znači da SEO nikad ne može biti konačan, već je to stalni proces koji omogućava da “vaš izlog i vaša radnja” budu u centru tržišnog zbivanja, a vaša ponuda na dohvatu ruke odredjenim ciljnim grupama kojima je potrebna.


Proces “ON PAGE” – optimizacija stranica sajta obuhvata:

 • Istraživanje učestalosti pretraživanja odredjenih ključnih riječi ili čitavih fraza, koje korisnici Interneta najčešće koriste, tražeći željene sadržaje je jedan od važnih koraka “ON PAGE” SEO optimizacije;

 • Integrisanje najčešće traženih pojmova u pripremljene tekstove, u okviru sadržaja vašeg sajta, uz adekvatno prilagodjavanje potrebama vaše prezentacije i komunikacije, odnosno planiranom namjenskom tekstu; sličan je slučaj i sa fotografijama, odnosno vezivanjem odredjenih pojmova za fotografije, video prikaze ili grafiku;

 • Jedan od sledećih koraka odnosi se na optimizaciju koda, npr. otklanjanje svih eventualnih “CSS” grešaka u dizajnu, preradjivanje “” po standardu HTML dokumentacije, dodjeljivanje “meta tagova” na stranama, optimizacija teksta koji treba da sadrži najmanje 50 % web stranice, odnosno. (“Meta tagovi” su strukturirani podaci koji opisuju, objašnjavaju, lociraju ili na neki drugi način omogućavaju lakše pregledanje sadržaja veb sajtova.)

 • Optimizacija linkova (putanja od Internet pretraživača do stranica vašeg veb sajta) je neizbježan korak. Linkovi moraju da budu SEF (search engine friendly) da bi zadovoljili standarde pretraživača. Kod postojećih sajtova gdje SEO optimizacija nije planirana prilikom same izrade mogućnosti su ograničenije a posao kompleksniji, pa taj posao često liči na improvizaciju sa ograničenim dometima. U takvom slučaju treba utvrditi "mrtve putanje" (linkove) i usmjeriti ih ka novim, koje vode do odredjenih stranica veb sajta.

 • Sledeći korak je izrada fajla mape sajta u sitemap.xml formatu i postvaljanje tog fajla u okviru matičnog foldera veb sajta. Obzirom da pretraživači (gugl, jahu, bing...) promjene na vašim stranicama registruju tek nakon odredjenog vremena, nekad brže, nekad sporije, potrebno je link do tog fajla (kao što je imevasegsajta.com/sitemap.xml) dostaviti google-u putem “webmaster tools-a”, radi bržeg registrovanja - “indeksiranje” u cilju boljeg pozicioniranja sajta pri pretraživanju.

 • Izradom fajla robots.txt, odredjuje se koji sadržaj sajta treba biti zapažen i na koji način, kako bi ga pretraživač prepoznao, a koji sadržaj treba da bude van dohvata veb robota. Ta operaciju često nazivamo “indeksiranjem”.

 • Prilagodjavanje koda i dizajna sajta svim vrstama uredjaja (desktop i laptop računarima, iOS i android mobilnim i tablet uredjajima itd.)

Tek nakon uspješno obavljenog “on page” optimizacije prelazi se na poseban dio procesa (preostalih 60 % aktivnosti) koji obuhvata SEO off page aktivnosti. One podrazumijevaju postupke za optimizaciju sajta izvan veb stranica, a sastoje se u povezivanju sajta sa odredjenim visoko pozicioniranim direktorijumima, društvenim mrežama, zatim usmeravanje saobraćaja i linkova od njih ka vašem sajtu.

To povezivanje obavlja se izgradnjom mreže linkova ka vašem sajtu, sa ciljem boljeg pozicioniranja na Internet pretraživačima. Mreža linkova se odnosi i na prijavljivanje sajta na odredjene listinge medju kojima su najbolji Google mjesta za biznis subjekte, Yahoo listinzi i Dmoz listinzi. Navededeni listinzi omogućavaju da na najefikasniji i najbolji način predstavite vaše preduzeće i usluge koje pružate. Takodje treba imati u vidu djelatnost preduzeća i na lokalnim listinzima prijaviti sajt u sekcijama koje se odnose na vašu djelatnost. Prijavom sajta na lokalne listinge Vam omogućavaju poboljšavanje pozicijaniranosti u pretrazi na loklanom nivou.

Za vrhunsku optimizaciju sajta važnu ulogu igraju blogovi koji se osvrću na sadržaje vašeg sajta. Što su blogovi uvaženiji od strane pretraživača to je rezultat znatno bolji. Krajnji cilj jeste postizanje prirodnog saobraćaja i prirodnog stvaranja mreže linkova jer to predstavljaju najjače linkove ka sajtu.

Zahvaljujući velikoj popularnosti društvenih mreža optimizacija sajta pomoću društvenih mreža je nezaobilazan postupak i značajan doprinos uspješnoj realizaciji SEO optimizacije sajta. Dakle, vaša reklama na bilo kom okupljanju u realnom svijetu ne može se mjeriti sa istom koja je istaknuta na “virtuelnom skupu” medju pripadnicima odredjenih ili različitih ciljnih grupa koje će zaintrigirati da zavire u vaše stranice. Otuda je izuzetno važno za pridobijanje pozitivnih ocjena i sticanje povjerenja posjetilaca da istaknute informacije budu aktuelne, istinite, zanimljive i korisne, prilagodjene potrebama korisnika i odredjenom trenutku.

Svaki ozbiljan trud koji uložite da odgovarate potrebama korisnika obezbjedjujući za njih korisne informacije povodom najrazličitijih upita biće nagradjen kako porastom publiciteta tako i favorizovanjem od strane Internet pretraživača.

Google adwords kampanja pruža mogućnost promotivnog isticanja loše pozicioniranih ili tek izradjenih sajtova, u odredjenom trajanju, zavisno od finansijskog ulaganja u promociju sajta.

Rezultati kampanje primjetni su odmah nakon postupka obezbjedjivanja i podešavanja naloga u vaše ime i za vaš račun, sa ciljem da se, na prvoj stranici Internet pretraživača, istaknu linkovi do stranica vašeg sajta. Na taj način povećava se saobraćaj ka sajtu, a time i “quality score” koji je Guglov glavni parametar za vrednovanje kvaliteta sajta. On je mjera ukupnog broja posjeta, ali i dužine zadržavanja posjetilaca na stranicama sajta.

Sajtovima sa boljim ocjenama kvaliteta, koje su rezultat većeg broja posjeta i dužeg zadržavanja posjetilaca na stranicama Gugl daje prednost favorizujući ih, postavljanjem na višim pozicijama. To je, dakle, poruka svim korisnicima ove usluge, koja ukazuje na neophodnost kvalitetne i promišljene pripreme sadržaja stranica, kako bi na njima bilo dovoljno interesantne ponude informacija koje će zadržati pažnju posjetilaca.

Zato , treba imati u vidu važnu činjenicu da posjetioci, kojima se kroz sadržaje sajta ukazuje na buduće akcije, odnosno, oni koji očekuju stalno nove i korisne informacije, obično ponavljaju svoje posjete, zbog očekivanih promjena i interesantnog sadržaja, na kome se zadržavaju, održavaju komunikaciju sa autorima, prodavcima roba, pružaocima usluga i sl. Ukoliko takva očekivanja ne postoje ili se u par navrata posjetioci susretnu sa nepromijenjenom ponudom informacija na vašem sajtu, ne nalaze motiv da se njima ponovo vrate, izuzev možda mnogo kasnije, kad vaše finansiranje kampanje prestane, a vaš link zbog pasivnosti i neinteresantnosti bude u zapećku i vrlo nedostupan.

U nedostatku vlastitih kapaciteta za vodjenje Google adwords kampanja Veb Centar vam je na raspolaganju za profesionalnu organizaciju i njeno vodjenje koje će obezbijediti kontinuitet i kvalitet vašeg Internet nastupa. Rezultati kampanje moraju biti vama očigledni i mjerljivi sa detaljnim uvidom u sve troškove, ostvarene kontakte, upite, zahtjeve ili porudžbine, odnosno ostvarenu dobit ili druge rezultate kampanje.

Da čujete, vidite i saznate više ostanite sa nama, ili još bojlje, ako to nijeste, postanite naš poslovni prijatelj!

Od zacrtanih ciljeva marketinškog plana za odredjeni vremenski period, kao i od planiranih i očekivanih rezultata na planu realizacije uspješnog Internet nastupa, zavisi i okvirni ili precizni iznos adekvatne investicije u SEO optimizaciju.

Za njeno kvalitetno planiranje i pripremu neophodni su početni podaci koji se tiču vaših strateških, operativnih ili akcionih planova, plana razvoja i marketing plana u prvom redu za što ste, pretpostavljamo, već konsultovali interne ili spoljne stručnjake, a ukoliko nijeste to u prilici, postaraćemo se da vam pomognemo u tome na adekvatan način, koji će vam omogućiti donošenje korisne odluke o visini neophodnog ili potrebnog početnog, odnosno trenutnog investicionog ulaganja u ovaj proces. Tek nakon postizanja odgovarajućih rezultata postaćete svjesni izvanrednih mogućnosti koje vam stoje na raspolaganju, na putu do željene afirmacije vašeg Internet nastupa i uspješne realizacije vaših ambicija, poslovnih i drugih ciljeva.

Na pitanje o tome koliko je profitabilna SEO optimizacija nema preciznog odgovora. Neki će reći da je njihov ugled, prodaja, prihod ili profit porastao 30%, neki 40, 50% ili 100 %, ali malo ko može, opravdano tvrditi da to nije bila izvanredna prilika. A da li su pojedini subjekti bili spremni da na nju adekvatno reaguju ili ne, to zavisi od stepena sumnje u rezultat, odnosno njihove kvalitetne pripreme i spremnosti da dovoljno investiraju. Jer, kao što je za dobijanje na lotou veća vjerovatnoća u uspjeh kad popunite više kombinacija, izdvajajući više novca, tako i u marketingu; da bi više dobili moramo nešto više i investirati. Naravno, u konkurenciji velikih igrača i ulozi su veći, a veliki igrači su obično tamo gdje su profitabilne djelatnosti, pa je kod manje atraktivnih djelatnosti, ukoliko proces proizvodnje ili pružanja usluga nije na zavidnom nivou i orjentisan na šire tržište, neophodno (proporcijanlo ciljevima) relativno manje investirati, ali manje i profitirati.

Medjutim, ako nam klijent, vlasnik agencije za iznajmljivanje automobila saopšti da mu je turistička sezona, zahvaljujući našim uslugama donijela profit dovoljan da udvostruči vozni park, ako nam klijent, vlasnik turističke agencije saopšti da mu je to bila najbolja sezona u dugoj karijeri, ako nam klijent, vlasnik hotela saopšti da je usled prebukiranja mnoge goste poslao konkurenciji, zar imamo razloga da ne vjerujemo u to.

Kao i svaka druga investicija u marketinške aktivnosti i reklamu, najskuplja je ona investicija koja se ne isplati, dakle koja ne da odredjene rezultate proporcionalno ulaganju. To je slučaj i sa SEO optimizacijom.

Uostalom, ako želite čuti neku drugu istinu, raspitajte se dalje, kod onih koji su u vrhu stranica kod pretrage, zašto ne i kod naše konkurencije, ako će to pomoći vašoj ovakvoj ili onakvoj odluci. SVAKA ODLUKA JE BOLJA OD ONE KOJA NIJE DONEŠENA.

KONTAKTIRAJTE NAS

Kontakt

 • Vojvode Maša Đurovića 4/a,
 • Lamela 3-4, Sprat 2, ST 11,
 • 81000 Podgorica, Crna Gora
 • +382 67 235 558
 • office@webcenter.me
 • Podrška: +382 67 235 711

PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER