Dizajn propagandnog materijala


Brošure i reklamni materijala su štampane stvari koje se najčešće koriste na lokalnom nivou reklamiranja, kada je proizvod ili usluga namijenjen lokalnom življu, očekivanim grupama turista ili prolaznicima.


U njima se Vaši proizvodi ili usluge sistematski prikazuju, njima se potencijalni klijenti obavještavaju o uslugama koje pružate, strukturi, kvalitetu, uslovima nabavke i slično.

Brošure, flajeri, lifleti, katalozi, vizit kartice, promotivni leci predstavljaju jedan ali odavno ne i najbolji vid reklame. Ovo je pogotovu slučaj kad se nude skupocjeni proizvodi kao što su automobili, nekretnine i sl. Zapravo u takvim slučajevima oni su samo prateći instrumenti za motivisanje ili usmjeravanje kupaca.

Izrada propagandnog materijala pa veb sajta ili obrnuto? Evo i odgovora zašto treba vodite računa na redosled koraka:


Statistike pokazuju da se najbolje platežno sposobni kupci o robi ili proizvodu informišu putem Internet sajtova, koji pružaju potvunije informacije, bolje vizuelne doživljaje i bolju motivisanost za kupovinu nego štampane stvari, koje često dolaze u ruke daleko manjeg broja potencijalnih kupaca, često ne bivaju pregledane već ostavljene za kasnije...

Naši stručnjaci grafički, veb dizajn i stono izdavaštvo, posjeduju veliko iskustvo kako u kreiranju i osmišljavanju veb sajtova tako i štampanih stvari, visit kartica, memorandum, galanterije, malih flajera, tako i ozbiljnih brošura, kataloga i knjiga, grafičke opreme, magazina i časopisa, korica, slikovnica itd.

Kvalitetnim osmišljavanjem Internet nastupa (zavisno od željenog cilja i usvojene poslovne strategije) nakon pripreme, izrade i postizanja kvalitetne dostupnosti Vaših veb stranica, dobijate centralni izlog sa željenom ponudom Vaše robe ili usluga, potpunim i sveobuhvatnim informacijama potrebnim onima koji ih traže.

Izradom veb sajta dobijate i 90% završene pripreme tekstova i dizajna, tako da vam preostaje samo takozvani prelom, izbor kvaliteta i formata papira, tiraž i način plasiranja javnosti. Nakon toga se na lokalnom nivou mogu preduzimati promotivne i druge kampanje u kojima će biti korišćene i štampane stvari.

ZAHTJEV ZA IZRADU PROPAGANDNOG MATERIJALA

 

Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge, molimo iskoristite ovaj formular, a mi ćemo Vam odgovoriti u najbržem mogućem roku.

 

Anti SpamVRSTE REKLAMNIH MATERIJALA

Letak (Flajer, Pamflet) predstavlja najmanji oblik štampanog primjerka reklamne brošure. On je jeftin i često izveden u samo jednoj boji, nalazi svoju primjenu u situacijama kada želite da se vaša nova firma ili usluge koje nudite pročuju u krajevima u kojima poslujete. On ima za cilj da se korisnik obavijesti o posebnim uslugama, specijalnim ponudama, lokaciji ili aktuelnim zbivanjima. Najčešći formati su standardne veličine A5, a mogu biti i nestandardni, po želji naručioca. Njihova atraktivnost i naziv potiču od vremena kada se izbacivao iz vazduha na pojedine ciljane lokacije i za vrijeme leta izazivao radoznale posmatrače da ga pročitaju. Letak se obično postavlja ili distribuira na javnom mjestu ili putem pošte.

Liflet je štampani materijal koji obezbedjuje naručiocu više prostora za informacije, slike i tekstove. Nije namijenjen masovnom deljenju zbog značajno veće cijene dizajna i štampe, već izlaganju na pultovima, slanju poštom na adrese ciljne grupe klijenata i sl. Obično je formata A4 sa dva preklopa.

Mini katalog predstavlja manji oblik kataloga, najčešće sastavljen od jedne strane nestandardne veličine i više unutrašnjih stranica, medjusobno spojenih klamovanjem (velika heftalica) lijepljenjem, odnosno spojenih metalnom ili plastičnom spiralom.

Pri planiranju i izradi mini kataloga od posebne je važnosti autentičnost i prepoznatljivost vizuelnog identiteta kompanije kroz kvalitetan dizajn zaštitnog znaka i logotipa.

Izrada kataloga ima za cilj da prezentuje sve relevantne informacije o firmi i njenoj ponudi proizvoda i usluga.

Izradjuje se u višelisnom obliku, sa najmanje dvije spojene strane klamovanjem, a ukoliko se radi o više od dvadeset strana preporučuje se povez metalnom spiralom ili povez šivenjem. Kod štampe na više stotina stranica preporučuje se povez kombinacijom šivenja i lijepljenja.

Jelovnici i vinske karte su brošure, namenjene ugostiteljskim objektima i hotelima.
Naročita pažnja pridaje se izboru fontova kako bi tekstovi bili što lakše čitljivi za korisnike, a s druge strane pružali vizuelni doživljaj stila prilagodjenog enterijeru i karakteristikama objekta.

Za ekskluzivnije objekte se ne preporučuje izrazito slikovno prikazivanje hrane, obzirom da se gosti za njihov izbor ne opredjeljuju po izgledu već isključivo rukovodjeni prepoznatljivim kvalitetom ukusne hrane, referencama, polovnom politikom kompanije, brigom o klijentima, odnosno izgradjenim korporativnim imidžom.

KONTAKTIRAJTE NAS

Kontakt

  • Vojvode Maša Đurovića 4/a,
  • Lamela 3-4, Sprat 2, ST 11,
  • 81000 Podgorica, Crna Gora
  • +382 67 235 558
  • office@webcenter.me
  • Podrška: +382 67 235 711

PRIJAVITE SE NA NAŠ NEWSLETTER